5 KURUŞ

Nominal Değeri: 5 Kuruş
Çap: 17,50 mm
Ağırlık: 2,9 gr
Kalınlık: 1,65 mm
Kenar: Düz
Ön Yüz: Ayyıldız, Tedavül değeri (5 Kuruş), Hayat Ağacı Motifi, baskı yılı (2009)
Arka Yüz: Çevresinde "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı, ortada daire içinde Atatürk profil rölyefi
Sanatçı: Aslı KAYA

5 Kuruş’un tasarım çalışmasını Mimar Aslı KAYA hazırlamıştır. Tasarımda yer alan hayat ağacı; Anadolu kültüründe önemli yeri olan ve her motifi ayrı bir anlam taşıyan kilimlerde en fazla kullanılan simgesel temadır. Hayat ağacı motifi, ülkenin varlığının sonsuza kadar sürmesi isteğinin bir göstergesi   ve Türk kültürünü asırlardır besleyen bir sanatın izlerini parada görmek adına komposizyonda yerini almıştır.